سرور مجازی ایران Vmware-SSD سرور مجازی ایران Vmware-SSD

1GB | IR-SSD-VPS1
تومان129,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 1 هسته
  پردازنده
 • 35 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل
2GB | IR-SSD-VPS2
تومان159,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 2 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 50 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل
3GB | IR-SSD-VPS3
تومان189,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 3 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 65 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل
4GB | IR-SSD-VPS4
تومان219,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 4 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 3 هسته
  پردازنده
 • 85 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل
6GB | IR-SSD-VPS5
تومان299,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 6 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 4 هسته
  پردازنده
 • 115 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل
8GB | IR-SSD-VPS6
تومان399,000 ماهانه
مجازی ساز Vmware ESXi

 • 8 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • 6 هسته
  پردازنده
 • 135 گیگابایت SSD
  فضای هارد
 • 1 به 8
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • پیشگامان
  دیتاسنتر
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • دلخواه

  سیستم عامل