نمایندگی هاست دایرکت ادمین آلمان NVME نمایندگی هاست دایرکت ادمین آلمان NVME

5GB | DE-R-NVME-D1
تومان26,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 15 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

10GB | DE-R-NVME-D2
تومان39,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 20 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

20GB | DE-R-NVME-D3
تومان69,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 40 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

40GB | DE-R-NVME-D4
تومان89,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 50 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

60GB | DE-R-NVME-D5
تومان119,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 70 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

100GB | DE-R-NVME-D6
تومان169,000 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 130 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه