نمایندگی هاست سی پنل آلمان NVME نمایندگی هاست سی پنل آلمان NVME

5GB | DE-R-NVME-C1
تومان45,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 12 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

10GB | DE-R-NVME-C2
تومان55,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 20 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

20GB | DE-R-NVME-C3
تومان80,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 40 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

40GB | DE-R-NVME-C4
تومان138,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 60 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

60GB | DE-R-NVME-C5
تومان168,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 80 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

100GB | DE-R-NVME-C6
تومان199,000 ماهانه
 • cPanel/WHM

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 2 گیگ

  رم فیزیکی

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • 130 عدد

  تعداد سایت

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • CloudLinux

  سیستم عامل

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • دارد

  گواهی SSL رایگان

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه