سرور مجازی کلود -هتزنر سرور مجازی کلود -هتزنر

2GB | Cloud-VCPX11
تومان459,000 ماهانه
 • 2 هسته

  پردازنده

 • 40 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 2 گیگابایت DDR4
  رم
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • آلمان-فنلاند-آمریکا
  موقعیت
 • بله

  دارای Anti-DDoS شبکه
4GB | Cloud-VCPX21
تومان579,000 ماهانه
 • 2 هسته

  پردازنده

 • 80 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 4 گیگابایت DDR4
  رم
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • آلمان-فنلاند-آمریکا
  موقعیت
 • بله

  دارای Anti-DDoS شبکه
8GB | Cloud-VCPX31
تومان999,000 ماهانه
 • 4 هسته

  پردازنده

 • 160 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 8 گیگابایت DDR4
  رم
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • آلمان-فنلاند-آمریکا
  موقعیت
 • بله

  دارای Anti-DDoS شبکه
16GB | Cloud-VCPX41
تومان1,499,000 ماهانه
 • 8 هسته

  پردازنده

 • 240 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 16 گیگابایت DDR4
  رم
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • آلمان-فنلاند-آمریکا
  موقعیت
 • بله

  دارای Anti-DDoS شبکه
32GB | Cloud-VCPX51
تومان2,999,000 ماهانه
 • 8 هسته

  پردازنده

 • 240 گیگابایت NVMe
  هارد
 • 32 گیگابایت DDR4
  رم
 • 10 گیگابیت
  پورت
 • 20 ترابایت
  ترافیک
 • آلمان-فنلاند-آمریکا
  موقعیت
 • بله

  دارای Anti-DDoS شبکه