هاست بکاپ سی پنل فرانسه با 7 روز ضمانت بازگشت وجه

backup-FR-50G
تومان29,900 ماهانه
 • 50 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-100G
تومان49,800 ماهانه
 • 100 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-150G
تومان69,700 ماهانه
 • 150 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-200G
تومان89,600 ماهانه
 • 200 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-500G
تومان168,400 ماهانه
 • 500 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-1000G
تومان259,900 ماهانه
 • 1000 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری

backup-FR-2000G
تومان359,900 ماهانه
 • 2000 گیگابایت

  حجم

 • cpanel

  کنترل پنل

 • نامحدود

  پهنای باند

 • نامحدود

  تعداد اکانت FTP

 • ندارد

  دیتابیس

 • ندارد

  بک آپ گیری