هاست پربازدید سی پنل آلمان NVMe هاست پربازدید سی پنل آلمان NVMe

5GB | DE-HCR1
تومان159,000 ماهانه


 • 5 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 6 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان
10GB | DE-HCR2
تومان199,000 ماهانه
 • 10 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 8 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان
20GB | DE-HCR3
تومان259,000 ماهانه
 • 20 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 10 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان
30GB | DE-HCR4
تومان299,000 ماهانه
 • 30 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 10 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان
60GB | DE-HCR5
تومان399,000 ماهانه
 • 60 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 3 هسته
  پردازنده
 • 10 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان
100GB | DE-HCR6
تومان599,000 ماهانه
 • 100 گیگابایت

  فضای میزبانی

 • 4 هسته
  پردازنده
 • 10 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 400 عدد
  پردازش ورودی
 • 30MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • ندارد
  ادان دامین
 • دارد

  SSL رایگان