هاست میزبانی سی پنل ایران SSD هاست میزبانی سی پنل ایران SSD

500MB | IR-SSD-C1
تومان89,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

1GB | IR-SSD-C2
تومان149,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

2GB | IR-SSD-C3
تومان189,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

3GB | IR-SSD-C4
تومان249,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

4GB | IR-SSD-C5
تومان309,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

5GB | IR-SSD-C6
تومان369,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu