هاست دانلود دایرکت ادمین ایران هاست دانلود دایرکت ادمین ایران

15GB | IR-DL-D1
تومان8,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر

25GB | IR-DL-D2
تومان12,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر

50GB | IR-DL-D3
تومان22,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر

75GB | IR-DL-D4
تومان32,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر

100GB | IR-DL-D5
تومان41,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر

200GB | IR-DL-D6
تومان76,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  ساب دامین

 • نامحدود

  اددان دامین

 • ندارد

  بک آپ گیری

 • Nginx

  وب سرور

 • دارد

  امکان نصب اسکریپت لیچر