سرور مجازی حجیم ایران Vmware-SAS سرور مجازی حجیم ایران Vmware-SAS

2GB | IR-SAS-LVPS1
تومان159,000 ماهانه
 • 2 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته
  پردازنده
 • 100 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
3GB | IR-SAS-LVPS2
تومان219,000 ماهانه
 • 3 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته
  پردازنده
 • 300 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
4GB | IR-SAS-LVPS3
تومان279,000 ماهانه
 • 4 گیگابایت

  رم

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 512 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
6GB | IR-SAS-LVPS4
تومان329,000 ماهانه
 • 6 گیگابایت

  رم

 • 3 هسته
  پردازنده
 • 800 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
8GB | IR-SAS-LVPS5
تومان399,000 ماهانه
 • 8 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 ترابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
10GB | IR-SAS-LVPS6
تومان499,000 ماهانه
 • 10 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته
  پردازنده
 • 2 ترابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8
  ترافیک
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل