سرور مجازی حجیم ایران Vmware-SAS سرور مجازی حجیم ایران Vmware-SAS

2GB | IR-SAS-LVPS1
تومان239,000 ماهانه
 • 2 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته
  پردازنده
 • 100 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (200 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
3GB | IR-SAS-LVPS2
تومان299,000 ماهانه
 • 3 گیگابایت

  رم

 • 1 هسته
  پردازنده
 • 300 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (400 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
4GB | IR-SAS-LVPS3
تومان349,000 ماهانه
 • 4 گیگابایت

  رم

 • 2 هسته
  پردازنده
 • 512 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (600 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
6GB | IR-SAS-LVPS4
تومان449,000 ماهانه
 • 6 گیگابایت

  رم

 • 3 هسته
  پردازنده
 • 800 گیگابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (800 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
8GB | IR-SAS-LVPS5
تومان599,000 ماهانه
 • 8 گیگابایت

  رم

 • 4 هسته
  پردازنده
 • 1 ترابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (1000 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل
10GB | IR-SAS-LVPS6
تومان639,000 ماهانه
 • 10 گیگابایت

  رم

 • 6 هسته
  پردازنده
 • 2 ترابایت SAS
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت
 • 1 به 8 (1200 گیگ ماهانه)
  ترافیک
 • فراسو
  دیتاسنتر
 • قابل انتخاب

  سیستم عامل