هاست اقتصادی سی پنل ایران SSD هاست اقتصادی سی پنل ایران SSD

50MB | IR-SSD-EC1
تومان15,500 سالانه
 • 3 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 2 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری
100MB | IR-SSD-EC2
تومان19,500 سالانه
 • 5 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 3 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری
200MB | IR-SSD-EC3
تومان24,500 سالانه
 • 8 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 4 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری
500MB | IR-SSD-EC4
تومان39,500 سالانه
 • 15 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 5 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری
1GB | IR-SSD-EC5
تومان49,500 سالانه
 • 20 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 10 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری
2GB | IR-SSD-EC6
تومان69,500 سالانه
 • 30 گیگابایت

  پهنای باند

 • نامحدود
  ساب دامنه
 • نامحدود
  پارک دامنه
 • ندارد
  ادان دامین
 • 15 عدد
  اکانت ایمیل
 • 1 عدد
  تعداد سایت
 • دارد
  SSL رایگان
 • هفتگی

  بکاپ‌گیری