هاست میزبانی ویندوز

WINDOWS PRO-1
تومان139,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 500 مگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-2
تومان239,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 1 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-3
تومان299,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 2 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-4
تومان369,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 3 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-5
تومان420,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 4 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-6
تومان469,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 5 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات