هاست میزبانی ویندوز

WINDOWS PRO-1
تومان11,583 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 500 مگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-2
تومان19,917 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 1 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-3
تومان24,917 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 2 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-4
تومان30,750 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 3 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-5
تومان35,000 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 4 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات

WINDOWS PRO-6
تومان39,083 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • پلسک

  کنترل پنل

 • 5 گیگابایت

  فضا

 • SQL server 2019

  پایگاه داده

 • OVH

  دیتاسنتر

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • دارد

  SSL رایگان

 • نامحدود

  سایر امکانات