هاست دایرکت ادمین آلمان NVME هاست دایرکت ادمین آلمان NVME

500MB | DE-NVME-D1
تومان99,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 500 مگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری

1GB | DE-NVME-D2
تومان139,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 1 گیگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری

2GB | DE-NVME-D3
تومان168,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 2 گیگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری

3GB | DE-NVME-D4
تومان196,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 3 گیگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری

5GB | DE-NVME-D5
تومان254,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 5 گیگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری

10GB | DE-NVME-D6
تومان399,000 سالانه

پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا


 • 10 گیگابایت

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • نامحدود

  تعداد سایت

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دامین

 • نامحدود

  ساب دامین

 • دارد

  بک اپ گیری