سرور مجازی ایران NVMe سرور مجازی ایران NVMe

پلن 1GB | IR-NVMe-VPS1
تومان127,000 ماهانه
 • 1 گیگابایت

  حافظه رم

 • 45 گیگابایت
  فضای هارد
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 1.5 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل
پلن 2GB | IR-NVMe-VPS2
تومان137,000 ماهانه
 • 2 گیگابایت

  حافظه رم

 • 45 گیگابایت
  فضای هارد
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 2 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل
پلن 4GB | IR-NVMe-VPS3
تومان167,000 ماهانه
 • 4 گیگابایت

  حافظه رم

 • 50 گیگابایت
  فضای هارد
 • 2 هسته
  پردازنده
 • 2.5 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل
پلن 6GB | IR-NVMe-VPS4
تومان187,000 ماهانه
 • 6 گیگابایت

  حافظه رم

 • 70 گیگابایت
  فضای هارد
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 2.5 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل
پلن 8GB | IR-NVMe-VPS5
تومان209,000 ماهانه
 • 8 گیگابایت

  حافظه رم

 • 100 گیگابایت
  فضای هارد
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 3 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل
پلن 10GB | IR-NVMe-VPS6
تومان299,000 ماهانه
 • 10 گیگابایت

  حافظه رم

 • 125 گیگابایت
  فضای هارد
 • 4 هسته
  پردازنده
 • 4 گیگاهرتز
  فرکانس پردازشی
 • 1Gb/s
  پورت ( آپلینک )
 • نامحدود
  پهنای باند
 • Vmware ESXi
  مجازی ساز
 • برج میلاد
  دیتاسنتر
 • به انتخاب شما

  سیستم عامل