نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران SSD نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران SSD

5GB | IR-R-SSD-D1
تومان45,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 15 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

10GB | IR-R-SSD-D2
تومان69,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 20 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

20GB | IR-R-SSD-D3
تومان99,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 40 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

40GB | IR-R-SSD-D4
تومان129,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 50 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

60GB | IR-R-SSD-D5
تومان169,500 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 70 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه

100GB | IR-R-SSD-D6
تومان169,000 ماهانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • 130 عدد

  تعداد سایت

 • نامحدود

  تمامی امکانات

 • NGINX

  وب سرور

 • دارد

  DNS اختصاصی

 • 99.99 %

  آپ تایم

 • دارد

  پنل پیامک

 • هفتگی

  بک آپ گیری

 • تا 7 روز

  دارای گارانتی بازگشت وجه