هاست وردپرس ایران کم بازدید SSD هاست وردپرس ایران کم بازدید SSD

500MB | IR-WP-CL1
تومان176,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی

1GB | IR-WP-CL2
تومان213,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی

2GB | IR-WP-CL3
تومان249,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی

3GB | IR-WP-CL4
تومان286,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی

4GB | IR-WP-CL5
تومان323,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی

5GB | IR-WP-CL6
تومان359,000 سالانه
 • نامحدود

  پهنای باند

 • سی پنل

  کنترل پنل

 • 2 گیگ

  میزان رم

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • LiteSpeed

  وب سرور

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • تا 20 درصد از یک هسته

  مصرف cpu

 • بله

  کانفیگ مناسب وردپرس

 • بله

  رفع خطاهای احتمالی وردپرس

 • بله

  نصب افزونه بهینه سازی عکس

 • بله

  پنل SMS با شماره اختصاصی